FIŞĂ SINTETICĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU OBȚINEREA GRADAȚIEI DE MERIT, consilieri școlari și profesori logopezi

FIŞĂ SINTETICĂ DE (AUTO)EVALUARE PENTRU CADRE DIDACTICE DIN CENTRUL JUDEȚEAN DE
RESURSE ȘI DE ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ – PROFESORI CONSILIERI ȘI PROFESORI LOGOPEZI
SESIUNEA 2021

Fisa_sintetica-(auto)evaluare consilieri_logopezi_Gradatie_Merit_CJRAE_2021