PROIECTE EDUCAȚIONALE

Calendarul proiectelor educaționale care vor fi implementate în anul școlar 2021-2022 prin intermediul CJAP Sălaj și a consilierilor școlari din cabinetele școlare de asistență psihopedagogică:

Calendar_proiecte_judetene_CJRAE -CJAP-Salaj_2021-2022

 

CERCURI PEDAGOGICE

AN ȘCOLAR 2021 – 2022

Semestrul I

Tema (conţinutul activităţii):

Consiliere colectivă: „EMPATIA – Arta de a înțelege emoțiile”, clasa a IX -a.

  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, jocuri educaționale.

Semestrul II

Tema (conţinutul activităţii):

Consiliere colectivă „Consilierea psihopedagogică cu copiii din comunitățile dezavantajate”, clasa a IV-a – Diseminarea unor bune practici în domeniul serviciilor comunitare integrate, în urma implementării proiectului: Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale – cod: SMIS 122607.

Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, prezentarea unor studii de caz, dezbateri, problematizare, joc de rol.

 

Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de experiență

 în cadrul  CJAP Sălaj

An școlar 2021-2022

Centrul metodic  Locul de desfăşurare Resurse de timp Responsabili cerc pedagogic
Centrul Zalău 1  –Centrul

Șimleu Silvaniei

 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău Semestrul I Prof. consilier școlar Mesaros Adina

Emilia,

Prof. consilier școlar

Dascăl Mirela

Centrul Zalău 2

Centrul Jibou – Cehu Silvaniei

Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Sălaj Semestrul II Prof. consilier școlar, Dragoș Anca – Corina

 

Informaţii suplimentare

Activităti în cadrul Comisiilor Metodice organizate, periodic în școli

În cadrul întâlnirilor organizate în cadrul CJAP Sălaj și în cadrul comisiilor metodice se realizează următoarele activităţi: prezentarea şi dezbaterea unor studii de caz deosebite, prezentări şi dezbatere proiecte de prevenție/intervenţie, prezentări referate, îndrumarea metodică a consilierilor școlari.

Teme de cercetare pentru anul 2021-2022:

Proiecte de prevenţie/intervenţie – temele se selectează în funcţie de nevoile identificate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ;

Proiect de cercetare „Profesioniștii viitorului”, studiu privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a din județul Sălaj.

Sugestii de teme pentru activităţile planificate pentru comisiile metodice:

  • Modalități de eficientizare a activităților realizate de către profesorii consilieri școlari în mediul online;
  • Consiliere și orientare privind cariera;
  • Combaterea fenomenului de bullying/cyberbullying în școală;
  • Dezvoltarea abilităților emoționale și sociale ale preșcolarilor;
  • Realizarea unor instrumente de lucru și resurse educaționale în format digital;
  • Modalități eficiente de lucru cu elevii cu CES în context pandemic COVID 19.

PLANIFICAREA COMISIILOR METODICE 

PLANIFICARE
COMISIA METODICĂ A CONSILIERILOR ȘCOLARI DIN CADRUL LICEELOR ȘI A GRUPURILOR ȘCOLARE
DIN ZALĂU, SĂRMĂȘAG ȘI CRASNA
NR. CRT.
TEMATICA ACTIVITĂȚII
PERIOADA
RESPONSABIL
1.
Motivație și învățare într-o lume în schimbare
Noiembrie 2021
Prof. consilier școlar 

Adina Buzgău

Liceul Tehnologic„Mihai Viteazul” Zalău

2.
Dezvoltarea abilităților de comunicare la elevii de liceu prin intermediul tehnicilor de consiliere educațională
Februarie 2022
Prof. consilier școlar,

Lung Aniela

Colegiul Tehnic „Al. Papiu Ilarian” Zalău

Prof. consilier școlar ,

Morar Monica

Colegiul Național „Silvania” Zalău

3.
Program de intervenție pentru reducerea anxietății de performanță
Mai 2022
Prof. consilier școlar,

Loboș Simona

Liecul de Artă „Ioan Sima” Zalău

PLANIFICARE
COMISIA METODICĂ A CONSILIERILOR ȘCOLARI DIN CADRUL ȘCOLILOR GENERALE ȘI A GRADINIȚELOR DIN ZALĂU
1.
Domeniul Managementul invatarii „Exercitii pentru dezvoltarea atentiei la copiii cu ADHD”
Octombrie 2021
prof. consilier școlar,

Gabriela Bodea

Grădinița cu Program Prelungit „Pinochio” Zalău

2.
Domeniul Dezvoltarea socio-emotionala 

„Modele de activitati in vederea dezvoltarii competentelor emotionale la prescolari”

Noiembrie  2021
prof. consilier școlar,

Lavinia Chichișan

Grădinița cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Zalău

3.
Anxietatea – intre normal si patologic
Februarie 2022
prof. consilier școlar,

Blaj Alina

Grădinița cu Program Prelungit nr.12 Zalău

4.
Domeniul Autocunoastere si dezvoltare personala „Strategii de dezvoltare personala”
Mai 2022
prof. consilier școlar,

Andreea Bejan

(Grădinița cu Program Prelungit Nr.1 Zalău)

5.
Analiza activității comisiei metodice, în anul școlar 2021-2022
Iunie 2022
prof. consilier școlar,

Maria Carla Cora

Școala Gimnazială

„Simion Bărnuțiu” Zalău

PLANIFICAREA
COMISIA METODICĂ A CONSILIERILOR ȘCOLARI
DIN CADRUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN ZONA JIBOU – CEHU SILVANIEI
1.
Poveste: „Ceea ce crezi se bazează pe fapte reale?”
Noiembrie 2021
Prof. consilier şcolar Daroczi Andrei
2.
Work-shop: „Consilierea colectivă prin artterapie: tematici, tehnici şi mijloace de organizare a activităţilor”
Ianuarie 2022
Prof. consilier şcolar Druhora Anda
3.
Plan de activitate: „Dezvoltarea şi consolidarea deprinderilor necesare autonomiei personale la preşcolari”
Martie 2022
Prof. consilier şcolar Man Adina-Maria

Prof. consilier şcolar Nuţ Daniela

4.
Dezbatere: Studiu de caz – elev cu CES
Mai 2022
Prof. consilier şcolar Prodan Voica