CERCURI PEDAGOGICE

AN ȘCOLAR 2020 – 2021

Semestrul I

Tema (conţinutul activităţii):

  1. Consiliere colectivă: „Comunicarea asertivă, pasivă agresivă”, clasa a V-a.
  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, jocuri.
  1. Consiliere colectivă: „Ne cunoaștem, ne acceptăm”, clasa a X-a.
  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, jocuri de rol.

Semestrul II

Tema (conţinutul activităţii):

  1. Consiliere colectivă „Empatia, arta de a înțelege emoțiile” clasa a IX-a.
  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, joc de rol.
  1. Consiliere colectivă „Ne cunoaștem mai bine”, clasa a V-a
  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbatere, joc de rol.
Centrul metodic  

Locul de desfăşurare

 

Resurse de timp Responsabili cerc pedagogic
Centrul Zalău 1  –

Centrul Șimleu Silvaniei

 

Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nuşfalău

 

Semestrul I Prof. consilier școlar

Pop Eniko

Centrul Zalău 2 –

Centrul Jibou – Cehu Silvaniei

Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Baseşti” Cehu Silvaniei Semestrul I Prof. consilier școlar

Antal Katalin

Centrul Zalău 1  –

Centrul Șimleu Silvaniei

 

Liceul Tehnologic „Voievodul Gelu” Zalău Semestrul II Prof. consilier școlar

Dascăl Mirela

Centrul Zalău 2 –

Centrul Jibou – Cehu Silvaniei

Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău

 

Semestrul II Prof. consilier școlar

Horvath Beata

 

Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de experiență

 în cadrul  CJAP Sălaj

An școlar 2020-2021

Perioada:

 Sem I, an școlar 2020 – 2021

 

Denumirea activității metodice/cercului pedagogic Număr  participanți Data desfășurării
Comisia metodică Zalău 1 Prezentarea, analizarea și avizarea punctajelor oferite pe fișele de autoevaluare anuală, de către consilierii școlari, perioada 2019 – 2020;

Desemnarea responsabilului, a

secretaruluiși a persoanei responsabile cu promovarea

activităților comisiei metodice pentru anul școlar 2020- 2021;

Planificarea tematicilor comisiei metodice pentru semestrul I, anul școlar 2020 – 2021.

Planificarea unor activități în scopul intervizării profesionale și a împărtășirii unor bune practici în activitatea de consiliere psihopedagogică

12 Septembrie

2020

 

 

 

 

 

Referat:

Împreună învățăm să ne acomodăm!

12 Octombrie

2020

Cerc pedagogic:

Consiliere colectivă: „Comunicarea asertivă, pasivă agresivă”, clasa a V-a

Dezbatere: Cum să lucrezi cu elevii cu CES în pandemie (indiferent de scenariu)

12 Noiembrie  2020

 

Plan de activitate:

Dezvoltarea inteligenței emoționale

12 Decembrie

2020

Dezbatere:

Comunicare și interacțiune în cadrul grupului de elevi

12 Ianuarie 2021
Comisia metodică Zalău 2 Alegerea de către membrii comisiei metodice, a responsabilului comisiei metodice pentru anul școlar 2020 – 2021;

Discutarea și aprobarea de către membrii comisiei metodice a punctajelor obținute de către fiecare consilier școlar, în baza domeniilor de evaluare, a criteriilor și a indicatorilor de performanță din fișa de autoevaluare/evaluare anuală, pe anul școlar 2019 – 2020;

Planificarea activităților – stabilirea tematicilor abordate în cadrul comisiei metodice pe parcursul anului școlar 2020 – 2021

13  

Septembrie

2020

 

 

 

 

 

Intercunoaștere și intervizare 13 Octombrie

2020

Cerc pedagogic:

Consiliere colectivă:

„Ne cunoaștem, ne acceptăm”, clasa a X-a.

13 Noiembrie  2020
Referat:

Ghid de prim ajutor emoțional în pandemia de Covid 19 – activitate cu cadrele didactice

13 Decembrie 2020
Dezbatere:

Tehnici de învățare eficiente  în vederea pregătirii pentru susținerea unui examen/Reducerea stresului determinat de susținerea examenului.

Tehnici de comunicare

13 Ianuarie 2021
Comisia metodică

Șimleul Silvaniei

Analiza activităţii comisiei metodice pe anul şcolar 2019-2020.

Analiza  punctajelor obținute de consilierii școlari pe fișele de evaluare anuale.

Alegerea responsabilului și a secretarului comisiei

Planificarea activităților metodice pe semestrui I

Stabilirea programului de interasistențe pe semestrul I

8  

Septembrie

2020

 

 

 

 

 

Dezbatere:

Sindromul Burnout la cadrele didactice

8 Octombrie

2020

Cerc pedagogic:

Consiliere colectivă: „Comunicarea asertivă, pasivă agresivă”, clasa a V-a

8 Noiembrie  2020

 

Workshop:

Exemple de bună practică pe teme de autocunoastere și dezvoltarea personalității în mediul online II

8 Decembrie 2020
Fenomenul cyberbullying 8 Ianuarie 2021
Comisia metodică Jibou- Cehu Silvaniei Planificarea activității comisiei metodice pentru anul școlar 2020-2021;

Evaluarea Fişelor de evaluare/autoevaluare a membrilor din comisia metodică.

8  

Septembrie 2020

Plan de activitate:

Managementul emoţiilor – Sentimentele adolescenţilor

8 Octombrie  2020
Cerc pedagogic:

Consiliere colectivă:

„Ne cunoaștem, ne acceptăm”, clasa a X-a.

Referat:

Stiluri de comunicare

8 Noiembrie 2020
Referat:

Bullyingul – factori de risc şi factori de protecţie

8 Decembrie 2020
Work-shop:

Aplicaţii eficiente în activitatea de consiliere psihopedagogică

8 Ianuarie 2021

Notă: Cercurile pedagogice se vor desfășura în cadrul comisiilor Zalău 1 – Șimleu Silvanie, respectiv Zalău 2 – Jibou/Cehu.