SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (S.E.O.S.P.)

PREZENTARE S.E.O.S.P.

Potrivit O.M.E.C.T.S. nr. 6552/2011 începând cu data de 01.03.2012 s-a înființat în cadrul C.J.R.A.E. Sălaj, în vederea evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării școlare și profesionale a copiilor, a elevilor și a tinerilor cu cerințe educaționale speciale (CES) Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.).

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.) în etapa de evaluare complexă a copilului cu CES, are următoarele atribuțiile:

  • să verifice îndeplinirea condițiilor și a documentelor necesare pentru orientarea școlară și profesională;

  • să verifice la DSP atunci când certificatul medical tip A5 este emis de o unitate abilitată în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;

  • să verifice în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică atunci când Fișa de evaluare psihologică este semnată de un psiholog atestat în alt județ/sector, dacă se consideră necesar;

  • să programeze o întâlnire cu copilul și părinții/reprezentantul legal în vederea evaluării psihoeducaționale;

  • să orienteze părinții/reprezentantul legal la I.S.J. Sălaj în situația în care aceștia doresc să viziteze unitatea de învățământ propusă;

  • să aplice criteriile de orientare școlară și profesională, prevăzute de lege; să intervieveze părinții și copilul în cadrul întâlnirii programate;

  • să consilieze părinții asupra păstrării documentelor în condiții de siguranță;

  • țină evidența dosarelor care au stat la baza orientării școlare și profesionale; să înainteze Comisiei de Orientare Școlară și Profesională dosarul copilului completat, la care adaugă fișa de evaluare psihoeducațională și raportul sintetic de evaluare, precum și proiectul planului de servicii individualizat, la reorientare și dosarul copilului fără CES, nedeplasabil din motive medicale, la care adaugă raportul sintetic de evaluare.

Conform O.M.E.N.C.S. nr. 5805/2016 din S.E.O.S.P. fac parte: 2 consilieri școlari cu specializare în psihologie și atestați în psihologie educațională/psihologie clinică, 2 consilieri școlari cu specializare în pedagogie/psihopedagogie/psihopedagogie specială, un profesor logoped și un asistent social.