DESCRIEREA CENTRULUI JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ SĂLAJ

 

 • Care este domeniul de activitate al C.J.A.P. Sălaj?

Domeniul de activitate este consilierea și asistența psihopedagogică, în scopul adaptării optime a elevilor la mediul şcolar, adaptării şcolii la nevoile elevilor și optimizării stilului de viață personal și profesional al acestora.

 • Scopul fundamental al consilierii educaţionale este funcţionarea psihosocială optimă a persoanei/grupului. Acest scop poate fi atins prin urmărirea realizării obiectivelor procesului de consiliere:
 • Autocunoașterea și dezvoltarea personală;
 • Promovarea unui stil de viață sănătos din punct de vedere biologic, psihologic și social;
 • Prevenirea și combaterea factorilor și a comportamentelor de risc/dezadaptative;
 • Consilierea în situații de criză;
 • Orientarea școlară și profesională.
 • Cine suntem?

Profesori consilieri școlari care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică /Cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică și care pot avea următoarele specializări: psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială, sociologie, pedagogie socială.

 • Cui ne adresăm?

Ne adresăm în primul rând copiilor și elevilor înscriși în învățământul preuniversitar, părinților acestera și carelor didactice, dar și membrilor comunității.

 • Cui îi este subordonat C.J.A.P. Sălaj?

C.J.A.P. Sălaj este coordonat, monitorizat şi evaluat de către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj, care este o instituţie conexă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Sălaj, subordonată metodologic Ministerului Educaţiei.

De activitatea C.J.A.P. Sălaj răspunde un profesor consilier școlar cu atribuții de coordonator C.J.A.P. şi directorul Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională.

 • Cine se subordonează C.J.A.P. Sălaj?

În subordinea metodologică a C.J.A.P. Sălaj se află cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică (C.Ș..A.P.- urile) din unitățile de învățământ din județul Sălaj.

 • Câte posturi de consilieri școlari există în județul Sălaj și în câte unități de învățământ?

La ora actuală există în judeţul Sălaj un număr de 51 de posturi de profesori consilieri școlari, din care 3 posturi de profesori consilieri școlari în C.J.A.P. și 48 de posturi de profesori consilieri școlari în cabinete școlare de asistență psihopedagogică, care au arondate mai multe unităţi de învăţământ din mediul urban şi rural, astfel încăt să îndeplinească cerinţa condiţionării la numărul minim de elevi/preşcolari (respectiv un număr minim de 800 de elevi sau minim 400 de preşcolari). În total, este vorba despre 104 unități de învățământ în care există cabinete școlare de asistență psihopedagogică, din care 97 unități de învățământ sunt cu personalitate juridică.

 • De când funcționăm?

C.J.A.P. Sălaj s-a înființat în anul 1991, prin hotărârile Guvernului României nr.416/199 şi nr.940/1990, funcționând sub forma Laboratoarelor de Orientare Şcolară şi Profesională, în cadrul Casei Corpului Didactic Sălaj. În anul 2005, Ministrul Educaţiei elaborează O.M.E.C nr.5418/08.11.2005 care prevede înfiinţarea Centrelor Judeţene de Resurse şi de Asistenţă Educaţională (C.J.R.A.E.), cât şi regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora. În prezent, Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică funcționează conform O.M.E.C.T.S. 5555/2011.