Târgul Ofertei Educaţionale „Paşi în carieră”, ediția 2016, este o activitate de orientare şcolară şi profesională care vine în sprijinul elevilor claselor a VIII-a. Activităţile de orientare urmăresc dezvoltarea personală şi înzestrarea cu cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unui management eficient al carierei.

Evenimentul este realizat de către C.J.R.A.E. / C.J.A.P. Sălaj și este centrat pe conceptul de „carieră” la diferite nivele de abordare: educaţional, psihopedagogic, socio-profesional.

În acest an, Târgul Ofertei Educaționale a completat șirul acțiunilor derulate în cadrul proiectului Consiliere și orientare școlară prin sisteme digitale de asistență educațională, realizat în parteneriat cu Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Compania AMN Assessment RO. Scopul general al acestui proiect este acela de a oferi sistemului educațional, prin mijloace moderne, posibilitatea de a administra tuturor elevilor claselor a VIII-a din școlile județului Sălaj, inclusiv elevilor cu C.E.S., Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a, urmând ca rezultatele obținute să constituie o bază de date, la nivel județean, a opțiunilor de orientare școlară și profesională a elevilor.

 • Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

 • Desfăşurarea unor activităţi didactice cu teme privind planificarea carierei;

 • Crearea unui mediu educaţional care să motiveze elevul în procesul de planificare a carierei;

 • Identificarea opțiunilor școlare ale elevilor de clasele a VIII-a din județ, în urma aplicării unui chestionar pe o platfoma on-line;

 • Elaborarea unui raport privind rezultatele chestionarelor opțiunilor școale a elevilor de clasa

a VIII-a;

 • Dezvoltarea unui stil de gândire raţional, pozitiv şi adaptativ și implicit dezvoltarea inteligenței emoționale prin participarea elevilor în proiect la nivel de școală;

 • Identificarea intereselor și aptitudinilor în vederea alegerii unui demers educațional și profesional eficient;

 • Prezentarea ofertei educaționale a liceelor într-un cadru nonformal prin intermediul unor metode și procedee originale și creative.

 • Activităţile în cadrul proiectului au fost următoarele:

 • Workshop cu consilierii şcolari din județ pe tema orientării în carieră;

 • Anunţarea şi promovarea proiectului;

 • Selecţia elevilor la nivel de şcoală (elevii de nivel liceal care vor participa la expunerea standurilor cu ofertele educaționale ale licelului și prezentarea marșului; elevii de clasele a VII-a și a VIII-a care vor vizita standurile și vor asista la marș);

 • Derularea târgului pe parcursul a două zile la nivel județean,

 • Desfășurarea marșului carierei.

De-a lungul celor 3 zile de târg educațional (19, 20, 21 aprilie 2016), fiecare unitate şcolară de nivel liceal și-a prezentat într-un mod cât mai original oferta de şcolarizare (profilele, specializările, numărul de clase, numărul de locuri) pentru anul şcolar 2016 – 2017. Proiectul s-a încheiat cu evenimentul outdoor „MARŞUL CARIEREI”, fiind un prilej de promovare atractivă și originală atât a liceelor, cât şi a profilelor pe baza cărora fiecare elev al claselor a VIII-a se va specializa ulterior.