PREZENTAREA CENTRULUI ȘI CABINETELOR LOGOPEDICE INTERȘCOLARE (C.L.I.)

Care este domeniul de activitate al C.L.I. Sălaj?

Activitatea desfăşurată în C.L.I. constă în terapia tulburărilor de limbaj şi de comunicare, precum şi în elaborarea şi realizarea unor programe/proiecte specifice, corespunzătoare principalelor disfuncţionalităţi ale limbajului şi comunicării.

În competenţa profesorilor logopezi din cadrul C.L.I. intră depistarea, evaluarea și corectarea următoarelor tulburări de limbaj şi de comunicare:

a) tulburările de pronunţie/articulare;

b) tulburările de ritm şi fluenţă a vorbirii;

c) tulburările limbajului scris-citit;

d) tulburările de dezvoltare a limbajului;

e) tulburările de voce;

f) alte tulburări de limbaj care influenţează negativ adaptarea şcolară şi socială a copiilor.

Intervenţiile logopedice se desfăşoară în centrul logopedic de la C.J.R.A.E. Sălaj și în cabinetele logopedice, organizate în şcoli și în grădiniţe de masă.

Cine suntem?

Logopezii școlari care își desfășoară activitatea în cadrul Cabinetelor Logopedice Interșcolare, pot avea următoarele specializări: psihopedagogie specială, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, sociologie.

Cui ne adresăm?

Un profesor logoped acoperă o zonă de intervenţie/circumscripţie logopedică de cel puţin 500 de copii/elevi din grădiniţe, din clasele pregătitoare și clasele I-IV. Pe parcursul unui an şcolar, un profesor logoped lucrează cu un efectiv de 15-40 copii/elevi cu tulburări de limbaj și de comunicare.

Realizăm consiliere și asistență logopedică cu părinții copiilor cu tulburări de limbaj și/sau de comunicare, precum și cu cadrele didactice care lucrează cu acești copii.

Cui îi este subordonat C.L.I. Sălaj?

Centrul şi Cabinetele Logopedice Interşcolare (C.L.I.) Sălaj, sunt structuri de învăţământ special integrat ale învăţământului preuniversitar (pentru copiii/elevii cu cerinţe educative speciale, care prezintă tulburări de limbaj şi de comunicare, precum şi dificultăţi de învăţare specifice) finanţate, coordonate, monitorizate şi evaluate de Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Sălaj.

Câte cabinete logopedice există în județul Sălaj?

La ora actuală, în județul Sălaj, există un număr de 37 de Cabinete Logopedice Interșcolare, care au arondate mai multe unități de învățământ din mediul rural, astfel, încât să îndeplinească cerința condiționării la numărul minim de preșcolari/elevi (respectiv un număr minim de 500 preșcolari/elevi).