STUDIU PRIVIND OPȚIUNILE ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE ALE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A DIN JUDEȚUL SĂLAJ

STUDIU PRIVIND OPȚIUNILE ȘCOLARE ȘI PROFESIONALE ALE ELEVILOR DE CLASA A VIII-A DIN JUDEȚUL SĂLAJ

SCOPUL STUDIULUI: Scopul studiului privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a este acela de a obține o bază de date relevantă, atât pentru mediul educațional (Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și unitățile de învățământ din județul Sălaj), cât și pentru mediul economic.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: octombrie – decembrie 2020

GRUP ȚINTĂ: elevii de clasa a VIII-a din unitățile de învățământ de nivel gimnazial din județul Sălaj.

INSTRUMENTUL UTILIZAT:

  • Chestionarul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor.

În vederea aplicării prevederilor OMEC 5599/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2021 – 2022, Cjrae Sălaj a elaborat un chestionar pentru investigarea opțiunilor școlare și profesionale ale elevilor din clasele a VIII-a.

AMN Assessment RO a încărcat în luna octombrie 2020 chestionarul în platforma educațională online AMN Insight.

Prin intermediul administrării chestionarului s-a urmărit:

  • Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor, după finalizarea clasei a VIII-a;
  • Identificarea distribuţiei opţiunilor şcolare ale elevilor pentru licee, filiere, profiluri şi specializări;
  • Ierarhizarea opţiunilor elevilor pentru liceele pe care şi-ar dori să le urmeze dupa finalizarea clasei a VIII-a;
  • Identificarea factorilor care i-au influențat pe elevi în alegere opțiunilor școlare;
  • Identificarea resurselor umane consultate de către elev în stabilirea opțiunii școlare și profesionale: dirintele, profesorii, prietenii, consilierul școlar.

Chestionarul privind opțiunile școlare a fost completat de un număr de 1089 de elevi de clasa a VIII-a proveniți din 71 de unități de învățământ din județul Sălaj.

Pentru detalii despre ANALIZA  REZULTATELOR obținute în urma administrării Chestionarului privind opțiunile școlare ale elevilor de clasa a VIII-a, vă invităm să accesați documentul care conține descrierea completă a studiului: 

Studiu privind optiunile scolare ale elevilor de clasa a VIII-a 2020-2021

Vă mulțumim!