„Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari”

Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor.

Ghid pentru profesorii consilieri școlari

      La inițiativa Unității de Cercetare în Educație – Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, s-a realizat lucrarea: „Programe și activități de consiliere pentru dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Ghid pentru profesorii consilieri școlari”. Pe lângă alți profesori, consilieri școlari din țară, la acest material au contribuit și profesori, consilieri școlari din cadrul CJRAE Sălaj:

 • Director CJRAE Sălaj, Prof. dr. Melania Maria Gârdan
 • Prof. consilier școlar, coordonator CJAP Sălaj – Adina Emilia Mesaros
 • Prof. consilier școlar, CJAP Sălaj – Anca Corina Dragoș 
 • Prof. consilier școlar, Colegiul Tehnic „A.P.I.” Zalău – Aniela Lung.

Conținutul lucrării este structurat pe trei volume:

 • Volumul I: învățământ primar
 • Volumul al II-lea: învățământ gimnazial
 • Volumul al III-lea: învățământ liceal/ profesional

      Volumele pot fi consultate la adresahttps://educatiacontinua.edu.ro/ghid-de-consiliere.html

Lucrarea conține aspecte teoretice și 132 de exemple de programe și activități de consiliere care vizează dezvoltarea competențelor socio-emoționale ale elevilor. Sunt incluse pe lângă activitățile care pot fi realizate față în față, un număr de 40 activități care pot fi realizate în manieră online și blended.

      Lucrarea include 193 de fișe de lucru pentru activitățile cu elevii (30 pentru învățământul primar, 71 pentru învățământul gimnazial și 92 pentru învățământul liceal/ profesional).

      Programele și activitățile de consiliere pot fi consultate în funcție de următoarele criterii:

 • program/ activitate de consiliere;
 • nivel de învățământ (primar, gimnazial, liceal/ profesional de trei ani);
 • dimensiune CASEL vizată (auto-conștientizarea, managementul personal, conștientizarea socială, abilitățile de relaționare și comunicare, luarea deciziilor);
 • modalitatea de organizare a activitatii (față în față, online, blended– față în față și online pe parcursul aceleiași activități);
 • cine realizează activitatea (profesorul- consilier școlar, echipa formată din profesorul- consilier școlar și profesorul-diriginte, alți profesori etc.);
 • tipul de program de consiliere: de prevenție sau de intervenție/ consiliere;
 • adresabilitatea programului pentru grupuri țintă din categorii dezavantajate (elevi care provin din familii cu părinții plecați la muncă în străinătate, elevi cu cerințe educative speciale etc.).

      În Anexele lucrării pot fi consultate aspecte utile pentru activitatea profesorilor consilieri școlari, cum ar fi: exemple traduse din literatura de specialitate referitoare la dezvoltarea competențelor socio-emoționale (SEL) în funcție de modelul CASEL și de anumiți indicatori, o listă de resurse recomandate pentru profesorii consilieri școlari în perioada pandemiei, precum și datele de contact actualizate ale tuturor CJRAE/ CMBRAE din România.

      Sperăm că ideile valoroase și exemplele de bune practici incluse în ghidul de consiliere să sprijine comunitatea consilierilor școlari din România și să vină în întâmpinarea nevoilor elevilor, profesorilor și părinților pentru asigurarea învățării eficiente și a stării de bine a acestora în contextul actual.