Criterii specifice pentru etapa de transfer și pretransfer

Criterii specifice pentru etapa de transfer și pretransfer

avizate în Comisia de Mobilitate a Inspectoratului Școlar Sălaj

 

Condițiile specifice de ocupare a posturilor vacante din cadrul CJRAE Sălaj în etapa de pretransfer/transfer consimțit, se regăsesc accesând link-ul de mai jos, începând cu pagina 11.

https://www.isjsalaj.ro/personal/Criterii%20specifice%20pentru%20etapa%20de%20transfer%20si%20pretransfer%20avizate%20in%20Comisia%20de%20Mobilitate%20din%20data%20de%201%20martie%202021.pdf