PROIECT DE PARTENERIAT

„Mamele minore – O poveste adevărată, care poate fi schimbată!”

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Instituția Prefectului Județului Sălaj și alți parteneri locali, implementează activități educaționale pe tema prevenirii maternității timpurii în comunitățile vulnerabile

     Acțiunea este inițiată în cadrul grupului de lucru pentru gestionarea fenomenului „mamelor minore”,  din cadrul Instituției Prefectului, județul Sălajconstituit prin Ordinul Prefectului nr. 336 din 30 iuie 2021 și implementată în comunitățile vulnerabile din județul Sălaj, cuprinse în  proiectul: „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” – Codul proiectului: SMIS:122607.

     Prima activitate din cadrul proiectului „Mamele minore – O poveste adevărată, care poate fi schimbată!” s-a implementat în cadrul comunității din Dragu, în parteneriat cu UAT Dragu și Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu, în data de 07.10.2021.

În galeria de imagini sunt prezentate momente din activitate, alături de broșura informativă.

     Beneficiarii au fost elevii claselor a VII – a și a VIII – a din școală și o parte din părinții acestora alături de profesorii diriginți de la cele două clase.

    La implementarea activității au participat: Consilier superior pe problematica romilor – Alin Lăcătuș, reprezentant al Instituției Prefectului Județului Sălaj; Reprezentantul legal al UAT Dragu – Angelica Lazăr; Directorul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dragu – Nemeș Mihai Cătălin; Expert județean Sălaj din partea ME, proiect „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale” – consilier școlar CJRAE Sălaj, Anca – Corina Dragoș, alături de membrii echipei comunitare integrate din cadrul UAT Dragu: Consilier școlar – Buzgău Adina Lăcrimioara și mediator școlar – Kalo Iuliu Romeo;  Referent social UAT Dragu – Ungurușan Ioan; Șef serviciu în cadrul DGASPC Sălaj – Dosa Victoria.

Descrierea proiectului

SCOPUL PROIECTULUI: Implementarea unor acțiuni de gestionare a fenomenului mamelor minore prin colaborarea inter-instituțională la nivelul județului și implicarea serviciilor comunitare integrate.

 OBIECTIVE:

 • Identificarea cazurilor de mame minore la nivelul comunităților vulnerabile predispuse sărăciei și excluziunii sociale;
 • Sprijinirea mamelor minore identificate, în scopul integrării și a îmbunătățirii acesului la serviciile de bază: servicii sociale, servicii medicale, servicii educaționale;
 • Prevenirea maternității timpurii în comunitățile vulnerabile, prin informarea și creșterea gradului de conștientizare a gravității fenomenului, în rândul întregii populații rurale.

GRUP ȚINTĂ:

 • Minore, din comunitățile vulnerabile, care au devenit mame.
 • Minore și minori (atât fete cât și băieți), din comunitățile vulnerabile și familiile acestora, care se regăsesc în situații vulnerabile de viață (din punct e vedere social, medical, educational) și pot fi o categorie predispusă fenomenului maternității timpurii.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:  August 2021 – Mai 2022.

PARTENERI:

 • Instituția Prefectului Județului Sălaj;
 • Inspectoratul Școlar Județean Sălaj;
 • Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj;
 • Inspectoratul Județean de Poliție Sălaj;
 • Direcția de Sănătate Publică Sălaj;
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj;
 • Asociația Comunelor din România – Filiala Sălaj;
 • Primăria Dragu, județul Sălaj.
 • Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu.

RESURSE UMANE IMPLICATE – Reprezentanți ai instituțiilor partenere:

 • Reprezentanți ai Instituției prefectului Județului Sălaj;
 • Reprezentanți IPJ Sălaj;
 • Reprezentanți ISJ Sălaj/Profesori consilieri școlari și asistentul social din cadrul CJRAE Sălaj;
 • Membrii echipelor comunitare integrate din cadrul UAT-urilor care beneficiază de proiectul „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”: Dragu, Bobota, Năpradea, Șamșud, Sanmihaiul Almașului (consilierii școlari și mediatorii școlari din cadrul echipelor comunitare integrate);
 • Cadre didactice din unitățile de învățământ din comunitățile: Dragu, Bobota, Năpradea, Șamșud, Sanmihaiul Almașului;
 • Asistenți medicali comunitari și reprezentanți din cadrul DSP Sălaj;
 • Asistenți sociali din cadrul DGASPC Sălaj;
 • Reprezentanți ai instituțiilor de cult din comunitate.

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • Îmbunătățirea colaborării inter-instituționale în scopul prevenirii și a gestionării fenomenului mamelor minore;
 • Creșterea numărului de servicii de sprijin de specialitate oferite mamele minore de către instituțiile abilitate: serviciile sociale, serviciile medicale și serviciile educaționale;
 • Creșterea numărului de minori, minore, tineri și părinți mai bine informați pe tema prevenirii maternității timpurii;
 • Reducerea cazurilor de mame minore la nivelul comunităților vulnerabile, predispuse sărăciei și excluziunii sociale.

Vă punem la dispoziție Broșura informativă suport „Mamele minore – O poveste adevărată, care poate fi schimbată”! – în format PDF, accesând link-ul de mai jos sau în galeria de imagini.

https://drive.google.com/file/d/1rWerHBc_3zRxYsRm254nHeOMtUp3EtKJ/view?usp=sharing

Mulțumim tuturor partenerilor!