Campania umanitară: „UNIVERSUL BINELUI”

inițiată de către Asociația „Universal” Zalău, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj

An școlar: 2021 – 2022

ARGUMENT:

Nu putem fi bine, dacă ceilalți nu sunt bine!  Starea noastră de bine depinde și modul în care trăiește și se simte cel de lângă noi. Pentru a contribui la o lume mai bună, la un univers mai bun …. trebuie să începem din comunitate, din locul în care trăim, cu cei care au cea mai mare nevoie de ajutor și sunt atât de aproape de noi. Acțiunile de voluntariat pot presupune un minim de efort din partea noastră, dar pot avea un impact pozitiv semnificativ pentru cei pe care îi ajutăm. Prin intermediul acestui proiect, încercăm pe de o parte să încurajăm activitățile de voluntariat și pe de altă parte să aducem un zâmbet pe chipul unor copii aflați în dificultate.

SCOPUL:

Scopul campaniei constă în schimbarea atitudinii față de semeni și oferirea de sprijin material și moral pentru copiii beneficiari ai Centrelor sociale multifuncționale/Centrelor de zi sau ai Centrelor de primire în regim de urgență pentru copiii abuzați, neglijați, neglijați și exploatați dar și copiii din familii și medii vulnerabile și marginalizate.

OBIECTIVE:

  1. Promovarea Campaniei în rândul copiilor și elevilor, părinților și a cadrelor didactice din unitățile de învățământ nominalizate în lista atașată, în scopul sensibilizării acestora față de copiii beneficiari ai Centrelor sociale multifuncționale, Centrelor de zi sau ai Centrelor de primire în regim de urgență pentru copiii abuzați, neglijați, neglijați și exploatați;
  2. Dezvoltarea competențelor sociale și a sentimentelor de compasiune față de semeni;
  3. Implicarea copiilor și a părinților în acțiuni caritabile;
  4. Colectarea donațiilor de la copii și elevi;
  5. Oferirea donațiilor.

GRUP ȚINTĂ: copiii beneficiarii ai Centrelor sociale multifuncționale, Centrelor de zi sau ai Centrelor de primire în regim de urgență; copii din comunități și familii vulnerabile.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: septembrie – octombrie 2021

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR

Nr. crt. Activitatea Perioada Detalii Resurse umane/materiale
1. Lansarea Campaniei 1 – 12

Septembrie 2021

Realizarea proiectului și a materialelor de promovare a Campaniei

Informarea echipelor de voluntari responsabili/coordonatori la nivelul unităților de învățământ

Proiectul Campaniei, afișe, flyere de promovare
2. Campania de informare

a școlilor despre acțiunile propuse

13 – 30

Septembrie

2021

Coordonatorii proiectului vor mediatiza în rândul copiilor și elevilor, detaliile Campaniei Afișe/flyere,

responsabilii proiectului

3. Colectarea pachetelor 1 – 15

Octombrie

2021

Copiii, elevii, coordonați de către consilierul școlar, logopedul școlar și învățători sau profesori,  vor pregăti pachete pentru beneficiarii Campaniei. Fiecare pachet poate conține jucării, haine, rechizite (curate: folosite sau noi). Copiii/elevii/

responsabilii proiectului/pachete

4. Distribuirea pachetelor 15 – 31 Octombrie

2021

Responsabilii proiectului și reprezentanții Asociației Universal vor distribui donațiile către beneficiarii Campaniei. Copiii/elevii/

coordonatorii/

responsabilii proiectului/

reprezentanții Asociației Universal/pachete

  • Echipa de voluntari implicați în organizarea și coordonarea Campaniei la nivelul unităților de învățământ:
Nr. crt.

Nume și prenume

Funcția

(Consilier școlar/Profesor Logoped)

Unități de învățământ în care se implementează campania Nr. clase implicate/nivel
1. Monica Morar Profesor, consilier școlar Colegiul Național „Silvania” Zalău 4 clase gimnaziu
2. Aniela Lung Profesor, consilier școlar Colegiul Tehnic A.P.I. Zalău 6 clase liceu
3. Simona Loboș Profesor, consilier școlar Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău 2 clase gimnaziu

2 clase liceu

4. Alina Blaj Profesor, consilier școlar Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău 4 clase gimnaziu

2 clase liceu

5. Bea Horvat Profesor, consilier școlar Șc. Gimn. „Gheorghe Lazăr” Zalău 9 clase

gimnaziu

6. Andreea Bejan Profesor, consilier școlar Grădinița cu program prelungit Nr. 1. Zalău 10 grupe

preșcolari

7. Lavinia Chichișan Profesor, consilier școlar Grădinița cu P.P. „Dumbrava Minunată” Zalău 8 grupe

preșcolari

Grădinița cu P.P.

„Casuța cu povești” Zalău

8 grupe

preșcolari

8. Szabo Erika Profesor logoped Șc. Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău  5 clase primar

5 gimnaziu gimnaziu

9. Lucia Gâlgău Profesor logoped Liceul cu program sportiv „Avram Iancu” Zalău 10 clase primar
10. Adela Gâlgău Profesor logoped Șc. Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău 15 clase primar
    90 clase

Tabel cuprinzând personalul din cadrul CJRAE Sălaj, implicat în organizarea și implementarea Campaniei umanitare: „UNIVERSUL BINELUI”

Nr. crt. Nume și prenume Funcția

(Consilier școlar/Profesor Logoped)

1. Mesaros Adina Emilia Director CJRAE Sălaj
2. Dragoș Anca Corina Coordonator consilieri școlari, CJRAE – CJAP Sălaj
3. Szabo Erika Agnes Coordonator profesori logopezi, CJRAE Sălaj
4. Gârdan Melania Maria Consilier școlar, prof. dr. CJAP Sălaj
5. Pașcalău Daniela Asistent social CJRAE Sălaj

Responsabil SEOSP Sălaj

6. Goga Monica secretar
7. Burchardt Gyongyi contabil

Mulțumim unităților de învățământ și tuturor cadrelor didactice implicate în organizarea campaniei!

Mulțumim copiilor, elevilor și părinților donatori!