CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL C.J.R.A.E. Sălaj

       PREȘEDINTE:

Prof. psiholog ADINA EMILIA MESAROS – Director C.J.R.A.E. Sălaj

MEMBRII:

Dr. Cosmin-Radu VLAICU – Secretarul Județului, reprezentant al Consiliului Județean Sălaj

Prof. Petru IANC – Inspector școlar, reprezentant al Inspectoratului Școlar Județean Sălaj

Prof. ROZS Rita Eva – Inspector școlar, reprezentant al mediatorilor școlari, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj

Consilier școlar, Prof. psih. Anca – Corina DRAGOȘ, Coordonator C.J.A.P. Sălaj

Consilier școlar, Prof. psiho-pedagog Monica MORAR, reprezentant al consilierilor școlari

Consilier școlar, Prof. psih. Iulia Monica STRÂMBU, reprezentant al consilierilor școlari

Prof. logoped SZABO Erika Agnes, Coordonator C.L.I. Sălaj

Prof. logoped Mariana BĂRNUȚIU, reprezentant al profesorilor logopezi

      SECRETAR:
Asistent social, Daniela-Ancuța PAȘCALĂU

     Lider de sindicat:

Consilier școlar, Prof. logoped Carmen MUREȘAN – lider de sindicat, observator fără drept de vot

Hotărâri ale Consiliului de Administrație:

                 2021:

Hotararea CA_Nr. 1_2021

Hotararea CA_Nr. 2_2021

Hotararea CA_Nr. 3_2021

Hotararea CA _Nr. 4_2021

Hotararea CA_Nr. 05_2021

Hotararea CA_Nr. 6_2021

Hotararea CA_Nr.7_2021

Hotararea CA_Nr. 8_2021

Hotararea CA_Nr. 8_2021

Hotararea CA_Nr. 9_2021

Hotararea CA Nr.10 23 06 2021

Hotararea CA_Nr.11_25.08.2021

Hotararea CA_Nr.12_09.09.2021

Hotararea CA_Nr.13_14.09.2021

Hotararea CA_Nr. 14_04.10.2021

Hotararea CA nr. 16_10.11.2021

Hotararea CA nr. 17. 06.12.2021

Hotarare CA nr. 18_22.12.2021

               2022:

Hotararea CA Nr. 1  2022

Hotararea CA Nr. 2  2022

Hotararea CA Nr. 3 2022
Hotarare CA Nr. 4 2022

Hotararea Nr. 5  2022

Hotarare CA Nr. 6_2022

Hotarare CA Nr.7_2022

Hotararea Nr. 8_2022

Hotararea CA Nr. 9_2022

Hotararea CA Nr. 10_2022

Hotararea CA Nr. 11_2022

Hotararea CA Nr. 12_2022

Hotararea CA Nr. 13 _2022

Hotarare CA Nr. 14_2022

Hotararea CA Nr. 15_2022

Hotararea CA Nr. 16_2022

Hotararea CA Nr. 17_2022

Hotararea CA Nr. 18_2022

Hotararea CA Nr. 19_2022

                 2023:

Hotararea CA Nr. 1_2023

Hotararea CA_Nr. 2_2023

Hotararea CA_Nr. 3_2023

Hotararea CA Nr. 4_2023

Hotararea CA_Nr. 5_2023

Hotararea CA Nr. 7_2023

Hotararea CA Nr. 8_2023

Hotararea CA Nr. 9_2023

Hotararea CA Nr. 10_2023

Hotararea CA Nr. 11_2023

Hotararea CA Nr. 12_2023

Hotararea CA Nr. 13 _2023

Hotararea CA Nr. 14_2023

Hotararea CA Nr. 15 _2023

Hotararea CA Nr. 16_2023

Hotararea CA Nr. 17 2023

                2024:

Hotararea CA Nr.1_2024

Hotararea CA Nr. 2_2024

Hotararea CA Nr. 3_2024

Hotararea CA Nr. 4_2024

Hotararea CA Nr. 5_2024

Hotararea CA Nr. 6_2024