Condiții specifice de ocupare a posturilor vacante din cadrul CJRAE Sălaj – Etapa de pretransfer/transfer consimțit, 2019 – 2020.