Prezentul concurs presupune implicarea elevilor în realizarea unor lucrări ingenios concepute şi transmiterea unor mesaje educaţionale de impact prin intermediul diferitelor tehnici de exprimare specifice artterapiei. Concursul se adresează elevilor de clasele de gimnaziu şi liceu (clasele V-XII) din județele partenere.

  •       Tema concursului în acest an este „Combate bullying-ul – Ajută-ți prietenul!”. Concursul se va desfăşura în trei etape – la nivel de unitate de învăţământ, la nivel judeţean şi nivel naţional. La etapa naţională participă produsele/lucrările premiate la nivel judeţean, pe fiecare secţiune, nivel gimnazial și nivel liceal, din Sălaj și din judeţele partenere.
  •       Scopul concursului urmărește îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din punct de vedere bio-psiho-social, prin libertatea de expresie şi artterapie.
  •      Desfășurarea concursului la nivel de şcoală (15.12.2018 – 28.02.2019). Consilierul şcolar împreună cu cadrele didactice implicate vor identifica elevii care doresc să se înscrie în concurs. Se vor organiza ateliere de lucru în care elevii vor fi informați cu privire la fenomenul de bullying și implicațiile acestuia, iar apoi vor fi îndrumați pentru pregătirea momentului de liberă exprimare pe tema concursului. Modalitățile de participare la concurs vor fi: directă (participare efectivă) și online (transmiterea unor materiale pe tema concursului). Pentru participarea directă, secțiunile concursului sunt: Scenetă de teatru/Mimă/Pantomimă; Meloterapie – compoziţie muzicale cu versuri pe tema concursului. Durata maximă a fiecărui moment este de 5 minute, iar modalitatea de participare este individuală sau în grup (maximum 4 elevi/grup). Pentru participarea online, secțiunile concursului sunt: Desen/pictură; Creație literară (în versuri: maximum 4 strofe; eseu: maximum 2 pagini). La participarea online, elevii se pot manifesta individual sau în grup (maximum 4 elevi/grup). Elevii vor fi coordonați de maximum 2 profesori pentru fiecare sectiune, atât la nivel gimnazial cât și la nivel liceal. Elevii care obțin premiul I și II la etapa pe școală, vor participa la etapa județeană.
  •     Desfăşurarea concursului la nivel judeţean (1.03.2019 – 19.04.2019). Concursul se va desfăşura pe parcursul a două zile. O zi va fi destinată participanţilor din şcolile gimnaziale, iar a doua zi participanților din licee. Secțiunile și modalitățile de participare sunt aceleași ca la etapa pe școală, respectiv participare directă și online. Lucrările online se vor vizualiza pe un ecran de proiecție în timpul concursului. Ulterior etapei județene, în vederea înscrierii la etapa națională, fiecare județ va comunica online către CJAP Sălaj, lista elevilor care au obținut premiul I, la fiecare secțiune, pe nivel gimnazial și liceal (participare directă și online). Lucrările vor fi jurizate, utilizând o grilă comună de evaluare, pusă la dispoziţie de organizator, fiind luate în considerare următoarele criterii: respectarea tematicii concursului, conţinutul educaţional și claritatea mesajului, originalitate, creativitate, impact asupra elevilor.
  •      Desfăşurarea concursului la nivel național (15-16 mai 2019). Pentru etapa națională, participarea va fi online. Drept urmare, elevii de gimnaziu și de liceu care au obținut premiile I la etapa județeană pe fiecare secțiune (participare directă și online) vor trimite, la adresa cjapsalaj@yahoo.com, lucrările realizate: înregistrări audio-vizuale ale scenetelor; înregistrări ale meloterapiilor; creațiile literare (în format scanat și editabil), desenele/picturile (scanate). În total, din fiecare județ pot participa online cu lucrări/produse, maximum 16 elevi de gimnaziu și 16 elevi de liceu. Vor fi admise în concurs doar lucrările care respectă următoarele criterii: respectarea tematicii concursului, conţinutul educaţional și claritatea mesajului, originalitate, creativitate, impact asupra elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni. Premiile vor consta în diplome și materiale promoționale pentru toți elevii și profesorii participanți la etapa națională.

         C.J.R.A.E Sălaj, organizează în acest an școlar, în parteneriat cu I.S.J. Sălaj și C.C.D. Sălaj, Simpozionul în cadrul Concursului Național de Consiliere Școlară prin Artterapie „Exprimă-te liber!”, cu tema: „Utilizarea tehnicilor artterapeutice în procesul educațional pentru dezvoltarea personală a elevilor (30 mai 2019). Lucrările cadrelor didactice, din județele participante, vor viza promovarea utilizării tehnicilor arrterapeutice în activitatea didactică și vor fi prezentate în cadrul simpozionului, fiind ulterior inscripționate pe un CD cu ISBN care va fi transmis fiecărui participant.

      Atașăm mai jos formularul de înscriere, pe care, vă rugăm să îl trimiteți pe adresa: cjapsalaj@yahoo.com.