REGULAMENT

CONCURS DE CONSILIERE ŞCOLARĂ  PRIN ARTTERAPIE „EXPRIMĂ-TE LIBER!” (Propus pentru CAEN 2020)

Prezentul concurs presupune implicarea elevilor în realizarea unor lucrări ingenios concepute şi transmiterea unor mesaje educaţionale de impact prin intermediul diferitelor tehnici de exprimare specifice artterapiei.

Tema concursului în acest an este „Comunicarea poate fi salvarea”.

Concursul se va desfăşura în trei etape – la nivel de unitate de învăţământ, la nivel judeţean şi nivel naţional. La etapa naţională participă produsele/lucrările premiate la nivel judeţean, pe fiecare secţiune, nivel gimnazial și nivel liceal, din Sălaj și din judeţele partenere.

Scopul concursului urmărește îmbunătăţirea calităţii vieţii elevilor din punct de vedere psiho-social, prin libertatea de expresie şi artterapie.

Concursul se adresează elevilor de gimnaziu şi liceu (clasele V-XII) din județele partenere.

Proiectul se desfășoară în perioada ianuarie – mai 2020 și presupune următoarele categorii de activități:

Anunţarea şi promovarea concursului la nivel național/județean (13.01.2020 – 23.01.2020). CJRAE Sălaj transmite regulamentul concursului și formularul de înscriere, tuturor reprezentanților CJRAE din țară. Înscrierea în concurs se va realiza prin completarea și transmiterea formularului către CJRAE Sălaj.

Workshop cu cadrele didactice participante şi organizatorii din cadrul Centrelor Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică, la nivel național/la nivel județean (27.01.2020 – 14.02.2020). Activitatea constă în desfășurarea unui workshop online, la nivel național, cu reprezentanții tuturor județelor înscrise în concurs și ulterior, organizarea unui workshop la nivelul fiecărui județ, cu consilierii școlari/cadrele didactice. În cadrul workshop-urilor se vor prezenta următoarele categorii de informații: aspecte organizatorice ale activităţilor din proiect; prelucrarea regulamentului Concursului de Consiliere Școlară prin Arrterapie „Exprimă-te liber!”; prezentarea tematicii concursului („Comunicarea poate fi salvarea”).

Promovarea și desfășurarea concursului la nivel de şcoală (17.02.2020 – 2.03.2020). Consilierul şcolar împreună cu cadrele didactice implicate vor identifica elevii care doresc să se înscrie în concurs. Se vor organiza ateliere de lucru în care elevii vor fi informați cu privire la tehnicile eficiente de comunicare în rezolvarea situațiilor de risc, iar apoi vor fi îndrumați pentru pregătirea momentului de liberă exprimare pe tema concursului. Modalitățile de participare la concurs vor fi: directă (participare efectivă) și online (transmiterea unor materiale pe tema concursului). Pentru participarea directă, secțiunile concursului sunt: Scenetă de teatru/Mimă/Pantomimă; Meloterapie – compoziţie muzicală cu versuri pe tema concursului. Durata maximă a fiecărui moment este de 5 minute, iar modalitatea de participare este individuală sau în grup (maximum 4 elevi/grup). Pentru participarea online, secțiunile concursului sunt: Desen/pictură; Creație literară (în versuri: maximum 4 strofe; eseu: maximum 2 pagini). La participarea online, elevii se pot manifesta individual sau în grup (maximum 4 elevi/grup). Elevii vor fi coordonați de maximum 2 profesori pentru fiecare secțiune, atât la nivel gimnazial cât și la nivel liceal. Elevii care obțin premiul I și II la etapa pe școală, vor participa la etapa județeană.

Desfăşurarea concursului la nivel judeţean (3.03.2020 – 30.03.2020). Concursul se va desfăşura pe parcursul a două zile. O zi va fi destinată participanţilor din şcolile gimnaziale, iar a doua zi participanților din licee. Secțiunile și modalitățile de participare sunt aceleași ca la etapa pe școală, respectiv participare directă și online. Lucrările online se vor vizualiza pe un ecran de proiecție în timpul concursului.

Ulterior etapei județene, în vederea înscrierii la etapa națională, fiecare județ va comunica online către CJAP Sălaj, lista elevilor care au obținut premiul I, la fiecare secțiune, pe nivel gimnazial și liceal (participare directă și online). Lucrările vor fi jurizate, utilizând o grilă comună de evaluare, pusă la dispoziţie de organizator, fiind luate în considerare următoarele criterii: respectarea tematicii concursului, conţinutul educaţional și claritatea mesajului, originalitate, creativitate, impact asupra elevilor.

Desfăşurarea concursului la nivel național (30.04.2020 – 8.05.2020). Pentru etapa națională, participarea va fi online. Drept urmare, elevii de gimnaziu și de liceu care au obținut premiile I la etapa județeană pe fiecare secțiune (participare directă și online) vor trimite, la adresa cjapsalaj@yahoo.com, lucrările realizate: înregistrări audio-vizuale ale scenetelor; înregistrări ale meloterapiilor; creațiile literare (în format scanat și editabil), desenele/picturile (scanate). În total, din fiecare județ pot participa online cu lucrări/produse, maximum 16 elevi de gimnaziu și 16 elevi de liceu. Vor fi admise în concurs doar lucrările care respectă următoarele criterii: respectarea tematicii concursului, conţinutul educaţional și claritatea mesajului, originalitate, creativitate, impact asupra elevilor. Se vor acorda premiile I, II, III și menţiuni. Premiile vor consta în diplome și materiale promoționale pentru toți elevii și profesorii participanți la etapa națională.

Juriul (pentru etapa naţională) – pentru fiecare secțiune se va numi o comisie de jurizare (evaluare) formată din reprezentanți ai județului organizator și reprezentanți ai județelor partenere. Jurizarea se va realiza pe baza criteriilor din fișele de evaluare, primând conținutul educațional al mesajului. În urma jurizării nu se se admit contestații. Punctajele acordate de către membrii juriului vor fi centralizate, iar premiile vor fi acordate în ordinea descrescătoare a punctajului, pentru fiecare secţiune, la nivel gimnazial și liceal. Rezultatele concursului vor fi diseminate la nivel național, prin intermediul rețelelor de socializare, a site-urilor CJRAE/ISJ și prin mass-media. Concursul se va finaliza prin acordarea de diplome pentru elevii premiaţi (premiile I, II, III, menţiuni), cu menţionarea cadrului didactic îndrumător; diplome de participare la concurs pentru toți elevii implicați în concurs; diplome/adeverinţe pentru cadrele didactice implicate în organizarea concursului, precum și materiale promoționale cu logo-ul concursului pentru toți elevii și cadrele didactice participante.

Simpozionul Național adresat cadrelor didactice, organizat în cadrul Concursului de Consiliere Școlară prin Artterapie (2.06.2020).

Tema simpozionului: „Utilizarea tehnicilor eficiente de comunicare în actul didactic”.

Modalități de participare la simpozion: directă (cu lucrare sau ca audient) și online (cu lucrare). Lucrările vor fi inscripționate pe un CD cu ISBN care va fi transmis fiecărui participant.

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Corpului Didactic Sălaj, Consiliul Județean Sălaj.