Anexa nr. 2 la Ordinul MEN nr. 3181/18.02.2019 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2019-2020.

Calendarul_inscrierii_in_invatamantul_primar 2019_2020_Monitor (1)

Metodologia_ inscrierii_in_ invatamant primar_ 2019_Monitor (4)