ANUNȚ DE IDENTIFICARE ȘI SELECȚIE A GRUPULUI ȚINTĂ A SPECIALIȘTILOR (MEDIATOR ȘCOLAR ȘI CONSILIER ȘCOLAR) CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Anunț de identificare și selecție a grupului țintă a specialiștilor (mediator școlar și consilier școlar) care vor face parte din echipa comunitară integrată proiect: crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, pocu/375/4/22/122607

           Obiectivul general al proiectului vizează creșterea incluziunii sociale și combaterea sărăciei prin dezvoltarea și pilotarea serviciilor comunitare integrate în 139 de comunități rurale și mic urbane cu tip de marginalizare peste medie și severă.

Pentru detalii, accesați linkul următor: 

Anunt_de_identificare_a_grupului_tinta_SMIS 122607