PROGRAM DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ            

Explorarea opțiunilor și resurselor personale ale elevilor prin metode moderne de consiliere în carieră, în scopul orientării școlare și profesionale


„MOTIVAȚI PENTRU CARIERĂ”-  Explorarea opțiunilor și resurselor personale ale elevilor prin metode moderne de consiliere în carieră, în scopul orientării școlare și profesionale este un  program dezvoltat și implementat de către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, Consiliul Judeţean Sălaj şi zece unităţi de învăţământ de nivel gimnazial din Municipiul Zalău, bucurându-se de susţinere şi sprijin financiar din partea Companiei Tenaris Silcotub.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: februarie – noiembrie 2017

GRUP ȚINTĂ: elevii claselor a VII-a din unitățile de învățământ de nivel gimnazial din Municipiul Zalău

SCOPUL PROGRAMULUI este evaluarea aptitudinilor, intereselor și trăsăturilor de personalitate ale fiecărui elev din grupul țintă, precum și a opțiunilor școlare și profesionale ale acestora, în scopul autocunoașterii, dezvoltării personale și orientării optime la nivel școlar și profesional, în acord cu resursele personale.

OBIECTIVELE PROGRAMULUI:  
1.         La nivelul elevilor:

a.    Evaluarea inițială psihopedagogică;

b.    Obținerea profilului vocațional;

c.    Posibilitatea comparării rezultatelor testării cu rezultatele școlare;

d.   Informarea în legătură cu alegerea filierei/domeniului/profilului/specializării potrivite, în funcție de trăsăturile de personalitate, interese și aptitudini.

3. La nivelul școlii:

a. Obținerea de informații sintetice la nivel de grup privind atitudinea față de muncă, prin măsurarea motivației, comportamentului, intereselor și a trăsăturilor de personalitate ale elevului;

b. Consilierea elevilor în alegerea filierei/domeniului/profilului/specializării, potrivit competențelor, cunoștințelor și trăsăturilor de personalitate individuale.

2. La nivelul părinților:

a. Facilitarea cunoașterii copilului prin evaluări psihopedagogice;

b. Posibilitatea înțelegerii și sprijinirii copilului pentru valorificarea potențialului acestuia;

c. Posibilitatea îndrumării copilului pe un traseu educațional care să ofere posibilitatea valorificării capacității și a talentului individual;

d. Întreținerea unei relații transparente și continue cu școala.

4. La nivelul agentului economic de pe piața muncii:

a. Obținerea de informații privind interesele, abilitățile, aptitudinile și opțiunile școlare ale elevilor din grupul țintă;

b. Posibilitatea proiectării unui program de dezvoltare a resursei umane din grupul țintă, care corespunde cerințelor domeniului profesional al agentului economic.

 

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL PROGRAMULUI:

Consiliere individuală și colectivă a elevilor: autocunoaștere (caracteristici personale, aptitudini, interese, valori); explorarea profilelor ocupaționale (modalități de explorare a profilelor ocupaționale și analiza profilelor ocupaționale față de care elevii manifestă interes); explorarea alternativelor educaționale existente prin participarea la Târgul ofertei educaționale „Pași în carieră”; administrarea chestionarelor și testelor cu relevanță în orientarea școlară și profesională; strategii de promovare personală; planificarea carierei (scopuri, obiective și oportunități în carieră); decizia de carieră (stiluri decizionale și dezvoltarea capacității raționale privind procesul decizional); prezentarea și discutarea rezultatelor obținute în urma evaluărilor psihopedagogice (individual); prezentarea și discutarea rezultatelor cuprinse în Portofoliul digital individual, obținute în urma activităților desfășurate în cadrul programului „Motivați pentru carieră”.

Consilierea părinților  pe teme care subliniază importanța orientării școlare și profesionale a elevilor și rolul părintelui în acest proces; prezentarea și discutarea rezultatelor cuprinse în Portofoliul digital al elevului și a raportului combinat generat prin aplicarea chestionarelor și a testelor din cadrul programului; cunoașterea și dezvoltarea capacităților și intereselor propriului copil; identificarea unor opțiuni școlare și profesionale corelate cu caracteristicile personale identificate.

BENEFICIILE PROGRAMULUI:

  • Parcurgerea unui program modern și eficient de educație pentru carieră, care cuprinde un set de activități structurate, organizate și desfășurate într-un cadru atractiv și motivant de către specialiști bine pregătiți în domeniul psihopedagogic;
  • Oportunitatea obținerii în mod gratuit a unui Portofoliu digital accesibil de către părinți, care conține profilul personal al fiecărui elev (aptitudini individuale, capacități cognitive, trăsături de comportament, motivația pentru învățare, relaționare inter-personală, trăsături de personalitate) și rezultatul suprapunerii acestui profil cu domeniile profesionale (administrativ, financiar, tehnic, știință și tehnologie, artă, servicii sociale);
  • Rezultatele obținute în urma activităților desfășurate în cadrul Programului vor utile în vederea stabilirii traiectoriei educaționale și profesionale

Iar pentru că educația se fundamentează în familie, se consolidează în școală și se reflectă asupra mediului socio-economic, dorim să dezvoltăm un parteneriat durabil între acești trei piloni educaționali care să eficientizeze decizia de carieră, ținând cont de profilul vocațional al fiecărui elev.