CONCLUZII DEZBATERE „EDUCAŢIA NE UNEŞTE”

Unitatea de învățământ: CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ SĂLAJ
Data organizării dezbaterii 21.05.2019

 

Concluzii

   În ansamblu, viziunea ,,Educația ne unește” are un impact pozitiv asupra educației, fiind corelată cu tendințele de dezvoltare ale societății:

Existența liderului educațional la nivelul fiecărei unități de învățământ, ca model de inovare și performanță;

-Creșterea rolului Institutului de Științe ale Educației care dezvoltă profiluri de absolvire pentru fiecare etapă a parcursului școlar obligatoriu, asigurând prin studiile pe care le inițiază deschiderea școlii spre ideile educaționale progresiste;

– Examene de absolvire corelate cu programele de studii urmate de elevi asigurându-se astfel succes educațional;

– Introducerea în mod sistematic și în fiecare unitate de învățământ a consilierii în carieră realizată mai ales de un profesionist în domeniu;

– Creșterea procesului de autonomie instituțională, dar și a autonomiei profesorului în actul educațional;

– Învățarea trans-disciplinara și colaborarea între profesori va conduce la creșterea interesului elevilor pentru școală, învățare și cunoașterea holistică a lumii în care trăim.

    Pe lângă aceste aspecte pozitive, în urma dezbaterilor s-a constatat că se impun anumite clarificări:

– Clarificarea statutului consilierului în carieră (angajatorul – unitatea școlară, fișa postului cu atribuții clare de orientare școlară și profesională, diferențiată de atribuțiile de muncă ale profesorului consilier școlar);

-Clarificarea statului consilierului școlar/logopedului, fișă de atribuții clară pentru sarcinile acestora;

– Flexibilitatea rutelor școlare care să permită elevilor accesarea mai multor tipuri de Bacalaureat în vederea asigurării posibilității de a urma studii universitare în cât mai multe domenii;

– Devine necesară schimbarea conținutului materiilor de la o perspectivă locală către una globală și mai ales aducerea în curriculumul tuturor disciplinelor școlare a temelor de actualitate, în consonanță cu timpul în care trăim și progresul științific, tehnologic, artistic al secolului nostru.