CJRAE SĂLAJ organizează

Campania educațională pentru susținerea socio-emoțională a elevilor, părinților și cadrelor didactice în perioada pandemică

„Ne adaptăm nevoilor tale”

Scopul campaniei: Susținerea socio-emoțională a elevilor, părinților și a profesorilor în vederea unei bune adaptări la situațiile de viață  și mediul educațional impuse de contextul pandemic.

Obiective generale:

 • Prevenirea amplificării unor dificultăți socio-emoționale datorate distanțării fizice;
 • Prevenirea stărilor afective negative – de stres, anxietate și depresie raportate la restricțiile și specificul perioadei pandemice și a învățării la distanță;
 • Prevenirea și reducerea unor comportamente dezadaptative (impulsivitate, agresivitate, izolare socială, procrastinare, utilizarea excesivă a mediului online etc.).

Obiective specifice:

 • Să cunoască strategii de gestionare a stărilor emoționale negative;
 • Să identifice comportamente alternative eficiente care aduc beneficii asemănătoare socializării față în față;
 • Să identifice modalități eficiente de management al învățării online și de management al timpului în perioada pandemică;
 • Să accepte și să ofere suportul socio-emoțional;
 • Să utilizeze surse de specialitate pentru asigurarea suportului socio-emoțional.

Grup țintă: elevi, părinți, profesori.

Perioada: noiembrie – decembrie  2020

Metode și procedee didactice: brainstorming-ul, studiul de caz, artterapia, experimentul, jocul didactic, observația etc.

Modalități de organizare și desfășurare a activităților:

Profesorii consilieri școlari din cadrul CJAP, SEOSP și profesorii logopezi din cadrul CLI:

 • Vor realiza afișe de promovare a campaniei și a fiecărei activități desfășurate on-line (webinarii) și le vor posta pe site-ul CJRAE și pe pagina de facebook a CJRAE;
 • Vor crea formulare de înscriere la webinarii utilizând platforma GOOGLE FORMS;
 • Vor întocmi o planificare a  activităților online;
 • Vor monitoriza activitățile desfășurate (webinariile);
 • Vor promova online activitățile la nivel județean și național.

Profesorii consilieri școlari din cadrul CȘAP  și profesorii logopezi din  cadru CLI

 • Vor realiza scenariul activității planificate;
 • Vor realiza resurse educaționale deschise adaptate activităților planificate;
 • Vor desfășura online activitățile sub formă de webinarii/ateliere de lucru/worshop-uri, conform planificării, utilizând aplicația MEET;
 • Vor promova online activitățile la nivelul unităților de învățământ.

Modalități de evaluare: întrebări, feedback-ul oferit de către elevi, părinți și profesori, aprecieri și comentarii în mediul online vis-a-vis de campanie.

Regăsiți mai multe detalii despre campanie accesând documentele de mai jos:

Campanie judeteana de sustinere socio-emotionala_CJRAE Salaj

Afis Campanie Adaptare socioemotionala CJRAE Salaj pdf