Proiect educațional de prevenire a traficului de ființe umane

„NU SUNT DE VÂNZARE!”

CJRAE – CJAP Sălaj, prin intermediul consilierilor școlari, implementează anual, PROIECTUL EDUCAȚIONAL DE PREVENIRE A TRAFICULUI DE FIINȚE UMANE „NU SUNT DE VÂNZARE!”

CONTEXTUL PROIECTULUI este reprezentat de semnificația zilei de 18 octombrie: data de 18 Octombrie a fost numită de Comisia Europeană în anul 2007, Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane. Traficul de persoane este o încălcare gravă a drepturilor şi demnităţii umane. Comisia Europeană admite, de aftfel, faptul că traficul de persoane se întâmplă în toată lumea şi susţine creşterea nivelului de conştientizare prin evenimente în spaţiul public. În fiecare an, la nivel mondial, milioane de oameni sunt vânduţi sau exploataţi prin muncă. O dată pe an, în 18 octombrie, protestăm  paşnic  pentru  a atrage  atenţia  asupra  acestui fenomen.

SCOPUL PROIECTULUI este creşterea nivelului de conştientizare a populatiei generale în ceea ce priveşte amploarea traficului de persoane.

Acest proiect se derulează din anul 2011, astfel suntem la a XII – a ediție.

BENEFICIARI:

În acest an școlar, proiectul se implementează în 56 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT din județul Sălaj, la un număr de 123 de clase de elevi (nivel gimnazial și liceal). Activitățile vor fi organizate și susținute de 32 consilieri școlari, în colaborare cu cadrele didactice din școli.

Perioada de implementare: 17-21 octombrie 2022 (Săptămâna prevenirii traficului de persoane organizată cu ocazia marcării Zilei Europene de Luptă Împotriva Traficului de persoane).

Acţiunea se bucură de susţinerea AGENŢIEI NAŢIONALE ÎMPOTRIVA  TRAFICULUI  DE  PERSOANE, CENTRUL REGIONAL CLUJ, ai cărei reprezentanți au fost alături de noi, în acest an și care ne sprijină cu materiale necesare în acest sens.

În cadrul acestui proiect, consilierii școlari derulează în școli, sesiuni de informare și prevenire, pe tema traficului de persoane și ateliere de lucru cu elevii, în care se confecționează bennere cu mesaje împotriva acestui fenomen. Proiectul se finalizează cu activități de tip FLASH-MOB, pe care le realizăm anual în preajma zilei de 18 octombrie.

În acest an școlar, ANITP – Centrul Regional Cluj – Napoca, împreună cu CJRAE Sălaj, au demarat un PLAN COMUN DE ACȚIUNE ÎN VEDEREA PREVENIRII TRAFICULUI DE PERSOANE, având în vedere acțiunea B13 pentru îndeplinirea obiectivului B „Derularea de activități pentru menținerea climatului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar” din cadrul Planului național comun de acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar – MAI, ME, MDLPA care prevede elaborarea și derularea de „programe/proiecte/campanii de prevenire a traficului de persoane și a violenței în mediul școlar preuniversitar” și necesitatea informării elevilor cu privire la metodele utilizate de traficanţi pentru racolarea victimelor traficului de persoane, formele de exploatare, consecinţele traficului de persoane şi traumele victimelor.

PRIMA ACTIVITATE din acest an școlar s-a desfășurat în data de 17.10.2022, în intervalul orar 10.00-12.00, în cadrul ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 DRAGU, unde a avut loc o întâlnire de lucru în scopul implementării proiectului, cu reprezentanți din cadrul CJRAE Sălaj, reprezentant ANITP Centrul Regional Cluj Napoca și  reprezentanți ai Școlii Gimnaziale Nr. 1 Dragu. În cadrul întâlnirii s-a discutat despre importanța colaborării inter-instituționale privind prevenirea traficului de ființe umane și despre acțiuni de prevenire ce pot fi demarate în continuare în unitățile de învățământ și în special în comunitățile vulnerabile.

Ulterior întâlnirii de lucru, s-au organizat următoarele acțiuni:

  • O activitate de informare și prevenire a elevilor din clasele V – VIII de la Școala Gimnazială Nr. 1 Dragu, organizată în sala de sport a școlii, cu participarea unui număr de 40 elevi și a unui număr de 10 cadre didactice. Activitatea a urmărit următoarele obiective: informarea cu privire la fenomenul traficului de persoane; creşterea  nivelului de conştientizare a efectelor traficului de persoane; prevenţia şi combaterea traficului de persoane în toate formele sale; motivarea în scopul implicării active în luarea de atitudine în faţa traficului de persoane. În cadrul activității s-au distribuit elevilor și cadrelor didactice materiale informative din partea ANITP (pliante, broșuri, postere, ghiozdane, baloane, mingi).
  • O activitate de tip FLASHMOB realizată în curtea școlii în scopul conștientizării fenomenului și a transmiterii unui mesaj către populație și comunitate. Anterior activității de tip flashmob au avut loc ateliere de lucru cu elevii, în scopul confecţionării de bannere şi pancarte cu mesaje sugestive pe tema traficului de persoane, realizare de desene şi planşe cu caracter informativ în cadrul orelor de dirigenție.

FLASH MOB-UL este o acţiune de masă, o modalitate de a te exprima şi de a transmite un mesaj, care urmăreşte sensibilizarea și creşterea solidarităţii la nivelul comunităţii ca formă de luptă împotriva traficului de persoane.

CONCLUZII:

Prin această acțiune, dorim să transmitem în special elevilor, dar și membrilor comunității, că au anumite drepturi fundamentale, care pot fi încălcate, devenind victime, prin diferite forme de exploatare: începând de la exploatarea sexuală; exploatare prin muncă; prelevarea de organe, privarea de libertate, cerşetorie.

Mulți tineri din ziua de azi, părăsesc țara în căutarea unui loc de muncă, nefiind conștienți de faptul că acolo pot fi exploatați prin muncă, sau că li se pot încălca anumite drepturi fundamentale.

Considerăm că un om informat și prevenit, are mai puține șanse de a deveni o victimă a unor traficanți de ființe umane!