Concursul „STOP Bullying-ului” – „Spune NU intimidării”

Concursul „STOP Bullying-ului” este parte integrantă a proiectului educațional „Spune NU intimidării”, inițiat și organizat de către CJRAE Cluj și se axează pe fenomenul bullying (intimidare), întâlnit frecvent atât în mediul şcolar, cât şi în alte contexte sociale. În vederea formării atitudinilor şi deprinderilor de comportament de prevenire şi combatere a violenţei în şcoli şi a comportamentelor de intimidare (bullying), elevii se vor exprima creativ, individual sau în grup, utilizând mijloace artistice (desene, picturi, postere, precum şi prelucrări media/prelucrări de imagini).

Scopul concursului: Creşterea nivelului de conştientizare a existenţei fenomentului de bullying în rândul populaţiei (elevi, părinţi, cadre didactice, comunitate), dezvoltarea competenţelor de cooperare şi relaţionare interpersonală în rândul elevilor.

Concurenți: Elevi de clasele primare, gimnaziu şi liceu (clasele a III-a – a XI-a) din județele partenere, participanţi la proiectul educaţional “Spune NU intimidării (Stop Bullying)”, care se înscriu pentru a participa în cadrul unei secţiuni a concursului.

Secțiunile concursului

Clasele III-VI:

Secţiunea 1: Compoziţie plastică simplă (desen, pictură).

Secţiunea 2: Compoziţie plastică mixtă (colaj).

Clasele VII-XI:

Secţiunea 1: Compoziţie plastică prin mijloace tradiţionale (desen, pictură, colaj).

Secţiunea 2: Compoziţie plastică prin mijloace digitale (foto, video, prelucrare de imagine).

În cadrul etapei judeţene au participat lucrările clasate pe primele două locuri, pe fiecare secţiune şi pe fiecare grupă de vârstă, în cadrul preselecţiilor desfăşurate la nivelul şcolilor.

La faza naţională a concursului au participat lucrări ale elevilor (clasele III-XI) care au fost premiate (premiile I, II şi III) la nivel judeţean, din Cluj şi din judeţele partenere, pentru fiecare grupă de vârstă şi pe fiecare secţiune.

Criteriile de jurizare au fost următoarele: relevanţa lucrării pentru tematica concursului, conţinutul educaţional, originalitate, creativitate, valoare artistică/ estetică.

S-au acordat premiile I, II, III şi menţiuni elevilor participanţi la etapa naţională a concursului, premiile constând în diplome.