CERCURI PEDAGOGICE

AN ȘCOLAR 2019 – 2020

Semestrul I

Tema (conţinutul activităţii):

  1. Consiliere colectivă: „Exerciții de interacțiune și comunicare între elevi”, clasa a IX-a.                                                                Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, jocuri.
  2. Consiliere colectivă: „Promovarea recunoștinței ca strategie de dezvoltare a emoțiilor pozitive”, clasa a V-a.                             Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, jocuri de rol.

Semestrul II

Tema (conţinutul activităţii):

  1. Consiliere colectivă „Exerciții și tehnici de creşterea a coeziunii grupului” clasa a X-a;
  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, joc de rol.
  1. Consiliere colectivă „Comunicarea asertivă, agresivă şi pasivă”, clasa a IV-a
  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbatere, joc de rol.

 

Centrul metodic  

Locul de desfăşurare

 

Resurse de timp Responsabili cerc pedagogic
Centrul Zalău 1  Centrul Jibou – Cehu Silvaniei Colegiul Național „Silvania” Zalău Semestrul I Prof. psihopedagog Monica Morar
Centrul Zalău 2

Centrul Șimleu Silvaniei

 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău Semestrul I Prof. psiholog Mihaela Pintea Chereji
Centrul Zalău 1  Centrul Jibou – Cehu Silvaniei Liceul Tehnologic „Gheorghe Pop de Băsești” Cehu Silvaniei Semestrul II Prof. psiholog Antal Katalin
Centrul Zalău 2

Centrul Șimleu Silvaniei

 

Liceul Tehnologic „Petri Mor” Nuşfalău

 

Semestrul II Prof. psihopedagog Pop Eniko

 

Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de experiență

 în cadrul  CJAP Sălaj

An școlar 2019-2020

Semestrul I

Comisii metodice Denumirea activității metodice/cercului pedagogic/schimbului de experiență Număr  participanți Data desfășurării
Comisia metodică Zalău 1

(licee și colegii din Zalău)

Activității metodice: Prezentarea, analizarea și avizarea punctajelor oferite de către consilierii școlari pe fișele de autoevaluare anuală, pentru an școlar 2018 – 2019.

Desemnarea responsabilului comisiei metodice pentru anul școlar 2019 – 2020.

Planificarea tematicilor Comisiilor metodice pentru sem. I, an școlar 2019 – 2020.

12 03. 09. 2019
Activității metodice: Prezentarea noului raport de activitate pentru consilierii școlari, explicarea modului de completare/raportare a tipurilor de activități din sfera psihopedagogică.

Selecția unor materiale informative ce vor fi utilizate în școli, în cadrul proiectului privind prevenirea traficului de ființe umane: „Nu ești de vânzare – Alege pentru binele tău”.

12 03. 10. 2019
Cercul pedagogic al consilierilor școlari din cadrul Comisiei metodice Zalău 1 și central metodic Jibou și Cehu Silvaniei.

Tema activității: „Exerciții de interacțiune și comunicare între elevi”.

12 28. 11. 2019
Prezentarea în cadrul Consiliului Profesoral al CJRAE Sălaj a rezultatelor cantitative și calitative privind studiul „Percepția cadrelor didactice privind adaptarea școlară a copiilor/elevilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”. Prezentarea concluziilor limitelor și a direcțiilor viitoare de cercetare. 12 05..12.2019
Activității metodice:

Activități de animare a grupului de elevi

12 19. 12. 2019
Comisia metodică Zalău 2 (gradinițe și școli gimnaziale Zalău)

 

Alegerea de către membrii Comisiei Metodice a responsabilului Comisiei Metodice pentru anul școlar 2018 – 2019;

Discutarea și aprobarea de către membrii Comisiei Metodice a punctajelor obținute de către fiecare consilier școlar, în baza domeniilor de evaluare, a criteriilor și a indicatorilor de performanță din fișa de autoevaluare/evaluare anuală, pe anul școlar 2017 – 2018;

Planificarea activităților – stabilirea tematicilor abordate în cadrul Comisiei Metodice pe parcursul anului școlar 2019 – 2020.

13 3.09.2019
Discutarea și clarificarea aspectelor  prevăzute în noul model de raport lunar de activitate 2019-2020 conform reglementărilor solicitate de MEC 13 4.10.2019
Cerc pedagogic „ Emoția de recunoștință” 19 28.11.2019
Modalități de prevenire a anxietății de separare la copii 13 13.12.2019
 

 

 

 

 

 

 

 

Comisia metodică Jibou-Cehu Silvaniei

Planificarea activității comisiei metodice pentru anul școlar 2019-2020;

Evaluarea Fişelor de evaluare/autoevaluare a membrilor din comisia metodică.

8 3.09. 2019
   
Analiza structurii raportului de activitate lunar. 8 26.09. 2019
 „Strategii eficiente de învățare și managementul timpului pentru învățare” – prezentare ppt;

„Cum dezvoltăm deprinderile de studiu eficient, la elevi? Rolul gândirii critice” – referat.

8 17.10. 2019
 „Performanța școlară și problemele de internalizare și externalizare” – referat;

„Tantrumul – semnificaţii şi soluţii” – referat.

7 21.11. 2019
 „Anxietatea de testare la adolescenți”- referat;

„Bariere în colaborarea eficientă consilier şcolar-părinte” – prezentare ppt.

7 12.12. 2019
Comisia metodică Șimleu Silvaniei

 

Comisie metodică- Analiza  punctajelor obținute de consilierii școlari pe fișele de evaluare anuale 6 3.09.2019
Discutarea noului model de raport de activitate. Stabilirea modalității de complectare 8 26.09.2019
Intervenții psihologice în școală 8 24.10.2019
Dezbatere „Gestionarea stresului în mediul școlar” 8 28.11.2019
„Copilul cu probleme emoționale”- studiu de caz 8 12.12.2019