CERCURI PEDAGOGICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2018 – 2019

Activitățile în cadrul cercurilor pedagogice ale consilierilor școlari s-au desfășurat la nivelul Comisiilor Metodice. Acestea au contribuit în mod semnificativ la dezvoltarea profesională a tuturor consilierilor școlari, prin oferirea unor modele de bune practici didactice.

Semestrul I

Tema (conţinutul activităţii):

Consiliere colectivă: „Tehnici specifice de consiliere individuală”, clasa a IX-a

  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, jocuri.

Consiliere colectivă parentală: „Psihoigiena emoțională a școlarilor mici”

  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, jocuri de rol.

Semestrul II

Tema (conţinutul activităţii):

Consiliere colectivă „Rolul exercițiilor de energizare în activitatea de consiliere colectivă”, clasa a IX-a

  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbateri, joc de rol.

Consiliere colectivă „Autocunoaștere și dezvoltare personală”, clasa a X-a

  • Modalităţi de realizare: consiliere colectivă, dezbatere, joc de rol.
Centrul metodic  

Locul de desfăşurare

 

Resurse de timp Responsabili cerc pedagogic
Centrul Zalău 1  Centrul Șimleu Silvaniei Școala Gimnazială „Horea” Șimleu Silvaniei Semestrul I Prof. psiholog

Adina-Emilia Mesaros

Prof. psiholog Dan Costea

Centrul Zalău 2

Centrul Jibou – Cehu Silvaniei

 

Școala Gimnazială „Corneliu Coposu” Zalău Semestrul I Prof. psiholog dr. Melania-Maria Gârdan

Prof. psiholog  Ioana Pop Vaida

Centrul Zalău 1

Centrul Șimleu Silvaniei

Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău Semestrul II Prof. psiholog

Adina-Emilia Mesaros

Prof. psiholog Simona Loboș

Centrul Zalău 2

Centrul Jibou – Cehu Silvaniei

Liceul Tehnologic „Ioachim Pop” Ileanda Semestrul II Prof. psiholog dr. Melania-Maria Gârdan

Prof. psihopedagog Adina Maria Man

 

ACTIVITATE METODICĂ JUDEȚEANĂ

 Activități privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de

elevii cu dizabilități și/sau CES din școlile de masă

În data de 21 martie 2019, a avut loc Activitatea metodică județeană cu tema: „Activități privind dezvoltarea unei atitudini pozitive față de elevii cu dizabilități și/sau CES din școlile de masă”, organizată prin intermediul C.C.D. Sălaj, la care au participat consilieri școlari, învățătoare, educatoare și profesori.

Activitatea a fost susținută de către consilier școlar CJAP Sălaj, prof. psiholog  ANCA – CORINA DRAGOȘ

Scopul programului:

  • Conștientizarea și sensibilizarea elevilor asupra problematicii copiilor cu dizabilități și a integrării acestora în școlile de masă.

Obiective generale:

  • acceptarea persoanelor cu dizabilități în comunitate și creșterea gradului de toleranța interumană;
  • formarea și dezvoltarea atitudinilor pozitive față de integrarea copiilor cu dizabilități și promovarea unor comportamente pozitive față de aceștia, în mediul școlar;
  • dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare optimă, cu elevii care prezintă diferite dizabilități.