La mulți ani tuturor copiilor!

Dragi copii,

CJRAE Sălaj vă urează LA MULȚI ANI!

La mulți ani … cu zâmbete și veselie, la mulți ani de entuziasm în tot ceea ce faceți, la mulți ani de joacă și pasiune, la mulți ani de încredere, la mulți ani de energie, la mulți ani de libertate, la mulți ani cu cei dragi alături de voi!

 

 

PRECIZĂRI PRIVIND RELUAREA ACTIVITĂȚII SERVICIULUI DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ (S.E.O.S.P.) DIN CADRUL C.J.R.A.E. SĂLAJ

Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (S.E.O.S.P.) din cadrul C.J.R.A.E. SĂLAJ și-a reluat activitatea începând cu data de 25 mai 2020 cu respectarea regulilor  de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-COV2 stabilite de către C.J.R.A.E. Sălaj.

 

Modalitatea de depunere a dosarelor,  documentele solicitate și modalitatea de realizare a evaluării psihoeducaționale:

I. Pentru cazurile care solicită prelungirea valabilității certificatelor de orientare școlară și profesională: dosarele se ACTUALIZEAZĂ ONLINE de către părinte/reprezentantul legal și se trimit pe adresa de e-mail seosp_salaj@yahoo.com sau prin fax nr. 0260/619833, poștă/curier la adresa C.J.R.A.E. Sălaj, loc. Zalău, str. Unirii, nr.7, clădirea Meseș, jud. Sălaj. Pentru această situație sunt necesare următoarele documente:

  1. Cererea tip de orientare școlară și profesională – modelul se află pe site-ul cjraesalaj.ro – S.E.O.S.P. – Documente utile;
  2. Copie după cartea de identitate a mamei sau a tatălui;
  3. Fișa psihopedagogică (completată de către cadrul didactic de la clasă/grupă cu rol de diriginte) – modelul se află pe site-ul cjraesalaj.ro – S.E.O.S.P. – Documente utile;
  4. Copie după foaia matricolă – eliberată de către unitatea de învățământ;
  5. Adeverință din care să reiasă clasa/grupa în care este elevul/copilul și califica-tivele/notele parțiale (dacă situația școlară nu este încheiată) – eliberată de către unitatea de învățământ;
  6. Raportul de monitorizare (completat/semnat de către Comisia Internă de Evaluare Continuă) – modelul se află pe site-ul cjraesalaj.ro – S.E.O.S.P. – Documente utile;
  7. Certificat medical de tip A5 – de la medicul de specialitate din următoarele unități sanitare abilitate de către D.S.P. Sălaj să elibereze acest certificat: Spitalul Județean de Urgență Zalău, S.C. Salvosan Ciobanca S.R.L. Zalău, Asociația Prader Willi din România prin Ambulatorul de specialitate NoRo Zalău, Centrul de Recuperare, Tratament și Îngrijire ,,Acasă” Zalău  (pe certificat trebuie menționată perioada de valabilitate).

În urma primirii documentelor, acestea vor fi verificate, înregistrate și se va trimite părinților confirmarea de primire a acestora.

În situația în care transmiterea documentelor nu se poate realiza online sau prin fax, părinții /reprezentanții legali vor aduce la sediul CJRAE Sălaj documentele în format fizic, pe bază de programare la numărul de telefon 0742/247955 – asistent social Daniela Pașcalău, cu respectarea regulilor  de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-COV2 stabilite de către C.J.R.A.E. Sălaj.

 

II. Pentru cazurile noi și schimbarea nivelului de școlarizare:

TRANSMITEREA de către părinte/reprezentantul legal a dosarelor pe adresa de e-mail a SEOSP Sălaj (seosp_salaj@yahoo.com) sau prin fax nr. 0260/619833, poștă/curier la adresa C.J.R.A.E. Sălaj, loc. Zalău, str. Unirii, nr. 7, clădirea Meseș, jud. Sălaj) cu confirmare de primire, dosarul cuprinzând toate documentele prevăzute pe site-ul www.cjraesalaj.ro – S.E.O.S.P. – Documente utile – Necesarul documentelor pentru întocmirea dosarului în vederea orientării școlare și profesionale.

În situația în care transmiterea documentelor nu se poate realiza online sau prin fax, părinții /reprezentanții legali/delegaţii acestora vor aduce la sediul CJRAE Sălaj dosarul în format fizic, pe bază de programare la numărul de telefon 0742/247955 – asistent social Daniela Pașcalău, cu respectarea regulilor  de prevenire a îmbolnăvirilor cu SARS-COV2 stabilite de către C.J.R.A.E. Sălaj.

 

 III. Evaluarea psihoeducațională:

 

Specialiștii din S.E.O.S.P. vor realiza evaluarea psihoeducațională, cu precădere online, prin intermediul unor aplicații/platforme, în funcție de modalitatea accesibilă părinților și copiilor (tabletă, laptop, internet, smartphone, Zoom, WhatsApp, Skype, etc). Evaluarea sub această formă va avea loc în urma contactării telefonice a părinților/reprezentanților legali ai copiilor de către evaluatori și stabilirii cu aceștia a datei, orei și modalității de desfășurare a evaluării.

În situația în care nu există posibilitatea realizării evaluării online (părinții nu dețin mijloacele necesare), aceasta se va realiza la sediul C.J.R.A.E. Sălaj.

Specialistul SEOSP va programa copilul la evaluare, precizându-i părintelui data, ora, regulile de acces în instituție la ora stabilită.

– copilul va fi însoțit de un singur părinte/reprezentant legal;

– intrarea în clădire se realizează după ce sună la interfon și se prezintă;

– dezinfectarea încălțămintei prin ștergerea acesteia pe covorașele dezinfectante de la intrare;

– atât părintele cât și copilul au obligativitatea de purtare a măștii de la intrarea în instituţie până la părăsirea acesteia;

– la intrarea în instituţie va fi măsurată temperatura corpului cu ajutorul unui termometru digital. Se va permite accesul doar persoanelor care au temperatura corpului mai mică de 37,3 grade Celsius;

– dezinfectarea mâinilor cu soluţiei dezinfectantă pusă la dispoziție de către CJRAE;

– evaluatorul va prelua şi va conduce copilul în sala de evaluare, în timp ce părintele este invitat să aştepte pe holul de la intrarea în instituţie;

– evaluarea psihoeducațională a copilului se realizează la o masă prevăzută cu protecție plexiglas, respectându-se măsurile de igienă, de protecție și distanțare fizică;

– după finalizarea evaluării, copilul va fi condus de către evaluator la părinte unde se comunică propunerea privind forma de orientare;

– părintele semnează acordul/dezacordul pentru forma de orientare propusă de către evaluator;

– după finalizarea evaluării se va realiza dezinfectarea sălii (mobilier și pardoseală, instrumente de evaluare/scris) și aerisirea acesteia, distanța dintre evaluări va fi de 30 de minute.

În situația în care specialistul SEOSP consideră că are nevoie de informații suplimentare în vederea stabilirii propunerii de orientare școlară și profesioanlă va lua legătura cu cadrul didactic cu rol de diriginte al copilului sau cu alţi specialişti implicaţi în evaluarea copilului.

În urma evaluării, specialistul din SEOSP va redacta Raportul de evaluare complexă  propunând forma de școlarizare potrivită nevoilor educaţionale ale copilului.

 Necesarul documentelor  poate fi descărcat de AICI

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Serviciul de Evaluarea și Orientare Școlară și Profesională Sălaj

 

 

Târgul Ofertei Educaționale 2020 – 2021

Târgul Ofertei Educaționale 2020 – 2021

În perioada 27 mai – 12 iunie 2020, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Salaj, împreună cu partenerii educaționali organizează prima ediție ONLINE a Târgului Ofertei Educaționale 2020 – 2021, sub același slogan – PAȘI ÎN CARIERĂ! 

Unitațile de învățământ liceal, profesional și dual din județ și-au deschis porțile virtuale și își promovează oferta educațională online, atât pe site-ul propriu, cât și pe site-urile ISJ Sălaj și CJRAE Sălaj. Elevii și părinții, persoanele interesate vor putea interacționa online cu reprezentanții unităților de învățământ participante la noua formă de prezentare a Târgului din acest an (folosind adresele de contact ale unităților de învățământ).

Promovarea ofertelor educaționale în această perioadă se subscrie Calendarului actualizat de admitere în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și strategiilor de promovare ale MEC, ISJ Sălaj și CJRAE Sălaj.

În această perioadă, se va publica și Broșura care conține informații despre admiterea pentru anul școlar 2020 – 2021.

 

Suntem alături de absolvenții acestei promoții, avem încredere că vor face față cu succes examenelor.

Le dorim mult succes!

 

„Daca am face toate lucrurile de care suntem capabili, am fi cu adevărat uimiți de noi înșine.” (Thomas Edison)

 

Puteți vizualiza prezentarea ofertelor educaționale, accesând link-urile de mai jos:

PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE _ZALĂU

PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE_ȘIMLEU SILVANIEI_CRASNA_NUȘFALĂU_SÎG_SĂRMAȘAG 

PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE _JIBOU_CEHU SILVANIEI_HIDA_ILEANDA-GÎLGĂU_SURDUC

PREZENTAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE_PALATUL COPIILOR ZALĂU

 

 

 

 

 

 

Evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar, 2020-2021

Evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar

Regăsiți mai jos precizările privind cazurile în care se realizează evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în învățământul primar, pentru anul școlar 2020 – 2021 și procedura operațională privind evaluarea dezvoltării copiilor.

PRECIZARI privind evaluarea dezvoltarii copiilor_ MAI_IUNIE 2020

Procedura operațională – evaluare dezvoltarea copiilor

 

Aventurile unei puștoaice – Primăvara de după fereastră

Aventurile unei puștoaice – Primăvara de după fereastră (Prof. psiholog dr. Gârdan Melania – Maria, prof. logoped drd. Kósa Andrea, prof. logoped Raț Melinda, Prof. psiholog Antal Katalin, ilustrat de Kósa Mátyás)

https://aventurileuneipustoaice-primavaradedupafereastra.netlify.app/mobile/index.html

Varianta în limba maghiară:

Egy cserfes lany naploja – Tavasz az ablak mogul (Prof. psiholog dr. Gârdan Melania – Maria, prof. logoped drd. Kósa Andrea, prof. logoped Raț Melinda, Prof. psiholog Antal Katalin, ilustrat de Kósa Mátyás) https://egycserfeslanynaploja.netlify.app/mobile/index.html

Aventurile unui puști – Primăvara de după fereastră

Aventurile unui puști – Primăvara de după fereastră (Prof. psiholog dr. Gârdan Melania – Maria, prof. logoped drd. Kósa Andrea, prof. logoped Raț Melinda, Prof. psiholog Antal Katalin, ilustrat de Kósa Mátyás)

https://aventurileunuipusti-primavaradedupafereastra.netlify.app/mobile/index.html

 

Varianta în limba maghiară:

Egy Kolyok naploja – Tavasz az ablak mogul (Prof. psiholog dr. Gârdan Melania – Maria, prof. logoped drd. Kósa Andrea, prof. logoped Raț Melinda, Prof. psiholog Antal Katalin, ilustrat de Kósa Mátyás)

https://egykolyoknaploja.netlify.app/mobile/index.html

 

Resurse educaționale în mediul digital pentru cadrele didactice

Resurse educaționale în mediul digital pentru cadrele didactice (profesori consilieri școlari: Blaj Alina, Cora Carla Maria Gabriela, Pop-Vaida Ioana) – Resurse-educationale-pentru-cadrele-didactice-converted-1

 

Ghid pentru copii curajoși – Ce să spunem copiilor despre fricile lor

„Ghid pentru copii curajoși” – Material pentru părinți și cadre didacticeCe să spunem copiilor despre fricile lor7 frici și multiple soluții

(profesori consilieri școlari: Iulia Strîmbu, Lavinia Anita Chichișan, Mesaroș Adina Emilia, Dragoș Anca Corina, Man Adina, Nagy Melinda) https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX1vQOCp8CKu5XzngOuWyvXb_fr_SfyrpAUrOlJ8wGqJ9IolUSjjlc_HyUBW50RibFswkVl52JcoONyMok/pub?start=false&loop=false&delayms=3000