Anunț de identificare grup țintă – Proiect SMIS 122607 – etapa a doua

PROIECTCrearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

 – cod: SMIS 122607

Vă anunțăm că s-a lansat o nouă etapă de selecție pentru consilieri școlari/mediatori școlari în grupul țintă pentru comunitățile cuprinse în proiect.

În județul Sălaj au fost ocupate la primul apel de selecție pozițiile de consilieri școlari, în toate cele cinci comunități cuprinse în proiect și două din pozițiile de mediatori școlari. În prezent sunt vacante pozițiile de mediatori școlari, pentru următoarele comunități cuprinse în proiect în județul Sălaj:

  • Șamșud
  • Năpradea
  • Sânmihaiu – Almașului.

Depunerea dosarelor se realizează în intervalul 13-24 iulie 2020.

Anunțul se regăsește în atașament și on-line aici https://www.edu.ro/concursuri:

https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2020/concursuri/proiect%20ST%2019.06.2020/Anunt%20de%20identificare%20grup-tinta_SMIS%20122607_etapa%20a%202%20a.pdf

Anunt de identificare grup-tinta_SMIS 122607_etapa a 2 a